Xin Giấy Độc Thân Tại Nơi Tạm Trú Được Không?

Tôi có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, hiện tại thì đã vào Sài Gòn sinh sống làm việc và được cấp sổ tạm trú KT3 tại đây. Hiện tại tôi muốn làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi tạm trú được không?

Với câu hỏi trên mình xin được trả lời bạn như sau

Bạn nói bạn đã được cấp sổ KT3 như vậy thì bạn đã được cấp sổ tạm trú dài hạn vì KT3 là sổ tạm trú dài hạn ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi đăng ký thường trú. Trong trường hợp của bạn là bạn công dân có hộ khẩu thường trú ở  Hà Nội nhưng hiện sinh sống, làm việc ở TP.Hồ Chí Minh, khi đăng ký tạm trú dài hạn ở TP.Hồ Chí Minh thì giấy đăng ký này chính là KT3.

Về việc xác nhận tình trạng độc thân (hay nói đúng hơn là xác nhận tình trạng hôn nhân), căn cứ quy định tại Điều 66 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó”.

Về việc xác nhận tình trạng hôn nhân đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau theo quy định tại điểm d khoản 2, Mục 2 của Thông tư 01/2008/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 02/6/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch “Đối với những người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của họ ở những nơi đó, thì yêu cầu đương sự viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan”.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 12 Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 thì: Điều 12 nơi cư trú của công dân

  • Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc tạm trú.
  • Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.
  • Nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định lâu dài và không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định, đã đăng ký thường trú thì nơi đó được gọi là nơi thường trú.
  • Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống
Xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đăng ký thường trú được không?
Xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đăng ký tạm trú được không?

Như vậy, theo quy định trên thì bạn có thể xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (nơi bạn tạm trú phải là nơi bạn đã đăng ký tạm trú với cơ quan có thẩm quyền – được cấp sổ tạm trú). Trong trường hợp có cả nơi thường trú và nơi tạm trú thì ưu tiên xin xác nhận ở nơi thường trú. Vậy ở đây trong trường hợp này của bạn thì bạn có thể xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đăng ký tạm trú (tức là nới bạn đã có sổ KT 3 theo như bạn nói)

Trên đây là ý kiến tư vấn của tôi về câu hỏi của bạn.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

HỆ THỐNG WEB TINHOLDING