Thực Trạng Người Việt Kết Hôn Với Người Nước Ngoài Những Năm Gần Đây

Trong những năm gần đây việc hội nhập với các nước khác trên thế giới giúp cho đất nước phát triển đi kèm với đó là các vấn đề về dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân có yếu tố nước ngoài ngày càng nhiều. 

Luật hôn nhân có yếu tố nước ngoài được thay đổi

Để đáp ứng tốt hơn về nhu cầu của người dân trong việc kết hôn với người nước ngoài, chính phủ nước ta không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung cũng như luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nói riêng. Một loạt các văn bản pháp luật trong những năm gần đây có liên quan đến việc điều chỉnh trực tiếp về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài được ban hành như: Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nay đã được thay đổi bằng Luật Hôn nhân và gia đình 2014, các nghị định hướng dẫn như nghị định 24/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều cuả Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài,… Ngoài ra về vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài còn được quy định và được điều chỉnh bởi các Hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã kí kết và tham gia.

Ngày nay việc kết hôn có yếu tố nước ngoài càng lúc càng gia tăng
Ngày nay việc kết hôn có yếu tố nước ngoài càng lúc càng gia tăng

Với sự điều chỉnh của pháp luật cho hợp với xu thế hiện này làm cho các quan hệ kết hôn có cơ sở pháp lý, , đồng thời làm cho các quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài này phát sinh ngày càng nhiều. Đặc biệt, từ khi Nghị định 158/2006/NĐ-CP quy định về đăng kí, quản lý hộ tịch có hiệu lực thì kết hôn còn hình thành dưới hình thức khác thông qua thủ tục ghi chú kết hôn. Thủ tục này rất đơn giản và thực hiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với công dân nước ngoài tại nước ngoài ngày càng nhiều, hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân để xuất cảnh, du lịch, các mục địch khác, tiềm ẩn những nguy cơ cho phụ nữ như bị lừa bán, bóc lột tình dục…

Với vai trò là cơ quan giúp cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hộ tịch tại địa phương và thực hiện đăng kí hộ tịch theo thẩm quyền, Sở Tư pháp các địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đặc biệt là trong lĩnh vực kết hôn có yếu tố nước ngoài. Trình tự giải quyết công khai, minh bạch. Các sở tư pháp thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho công dân. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về kết hôn với người nước ngoài nói riêng và kết hôn có liên quan tới nước ngoài nói chung.

HỆ THỐNG WEB TINHOLDING