Thủ Tục Kết Hôn Với Người Nhật

Với xu thế hội nhập trên thế giới cùng quan hệ song phương với các quốc gia, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước bạn không còn là điều xa lạ. Ngày nay, nhu cầu tìm hiểu về thủ tục kết hôn với người nước ngoài ngày càng gia tăng. Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thủ tục kết hôn với người Nhật Bản nhé.

Quy định của pháp luật liên quan đến kết hôn nước ngoài

Việc kết hôn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản đăng ký tại Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Nhật Bản về đăng ký kết hôn.

Các văn bản pháp luật của Việt Nam quy định việc kết hôn với người nước ngoài gồm có:

  • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000.
  • Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
Thủ tục kết hôn với người Nhật
Thủ tục kết hôn với người Nhật

Thủ tục đăng ký kết hôn với người Nhật

  • Cả hai bên đương sự cùng phải có mặt khi nộp hồ sơ. Nếu do trường hợp khách quan mà một bên không thể có mặt thì ủy quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ và phải có đơn xin vắng mặt nêu rõ lý do.
  • Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm: Nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Nếu có vấn đề cần xác minh thuộc chức năng cơ quan Công an, thì thời gian xác minh là 20 ngày, kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp.

Một vấn lưu ý liên quan đến đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản được thực hiện tại Việt Nam

Quy định về phỏng vấn kết hôn

Là quy định được Sở tư pháp thực hiện trực tiếp tại trụ sở của Sở tư pháp, nội dung phỏng vấn nhằm làm rõ, kiểm tra nguyện vọng kết hôn, sự tự nguyện kết hôn, khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung và mức độ thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Kết quả cuộc phỏng vấn được Sở tư pháp báo cáo lên Ủy ban cùng với hồ sơ đăng ký kết hôn nước ngoài. Hiện nay, Sở tư pháp không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn mà chuyển toàn bộ cho Phòng Tư Pháp- UBND Quận Huyện thụ lý, hầu hết các trường hợp đều không cần phải phỏng vấn tại Phòng Tư Pháp.

Quy định về khám sức khỏe kết hôn với người nước ngoài

Trong hồ sơ của hai bên nam, nữ phải có giấy xác nhận của tổ chức y tế chuyên khoa về tâm thần của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên xác nhận hiện tại đương sự không mắc bệnh tâm thần. Ở Việt Nam, muốn được khám sức khỏe về tâm thần để kết hôn đương sự liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa về tâm thần. Trường hợp ở các tỉnh nào không có bệnh viện chuyên khoa về tâm thần thì liên hệ với bệnh viện đa khoa cấp thành phố để được khám theo chỉ định của Sở Tư pháp.

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn nước ngoài

Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giữa người Việt Nam và người Nhật Bản được đăng ký tại Việt Nam cấp tại Phòng tư pháp thuộc UBND Quận, Huyện nơi người Việt nam cư trú.

HỆ THỐNG WEB TINHOLDING