Thủ Tục Ghi Chú Ly Hôn Là Gì?

Thủ tục ghi chú ly hôn là một trong những thủ tục quan trọng trong pháp luật hiện hành, nhưng không phải ai cũng hiểu và thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn . Bài viết này xin được trình bày về thủ tục ghi chú ly hôn đến mọi người

Thủ tục ghi chú ly hôn là gì?

Trong vấn đề gia đình, việc dẫn tới ly hôn là điều không ai muốn nhưng khi cả 2 đã quyết định ly hôn thì sẽ phải thực hiện thủ tục ly hôn. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài sau đó xẩy ra mẫu thuẫn dẫn tới ly hôn thì cả 2 sẽ phải làm giấy tờ ly hôn. Để những giấy tờ ly hôn này được công nhận ở Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn theo Thông tư 16/2010/TT-BTP.

Nói một cách dễ hiểu, ghi chú ly hôn chính là việc mà các giấy tờ ly hôn thực hiện tại nước ngoài được pháp luật Việt Nam công nhận. Khi đó các giấy tờ này sẽ có quyền sử dụng tùy vào các mục đích khác nhau tại Việt Nam. Theo quy định pháp luật Việt Nam, với các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch ra tiếng Việt và chứng thực.

Những trường hợp phải thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn

Đối tượng phải tiến hành thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn bao gồm:

  • Các trường hợp khác, nếu đương sự yêu cầu
  • Các trường hợp ly hôn ở nước ngoài khi đã đăng ký kết hôn tại Việt Nam và ghi chú việc kết hôn này với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam
  • Các trường hợp người có quốc tịch nước ngoài muốn kết hơn ở Việt Nam, mà trước đó đã ly hôn ở nước ngoài
  • Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài và bây giờ về thường trú tại Việt Nam.

Người đề nghị thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn có thể ủy quyền cho người khác. Nếu ủy quyền cho người khác thì phải thực hiện bằng văn bản và văn bản này phải được chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần giấy ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục ghi chú ly hôn

Sở Tư pháp

Thủ tục ghi chú ly hôn
Thủ tục ghi chú ly hôn

Thời gian giải quyết thủ tục ghi chú ly hôn

Thời gian giải quyết thủ tục ghi chú ly hôn là 13 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

Lệ phí thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn

Lệ phí thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn là 50.000 đồng

Hồ sơ thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn

Để thực hiện thủ tục ghi chú ly hôn, đương sự phải chuẩn bị những giấy tờ sau và lập thành 02 bộ hồ sơ:

  • Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác của người có đơn yêu cầu
  • Bản sao các giấy tờ chứng minh việc ly hôn như: bản thỏa thuận ly hôn do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hày tòa án hay cấp, đã có hiệu lực thi hành hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn bản án; quyết định ly hôn của tòa án nước ngoài
  • Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài 
  • Bản sao hộ khẩu (trong trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam).

Như vậy, khi thủ tục ghi chú ly hôn được hoàn tất thì mối quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài được giải quyết ở nước ngoài mới được pháp luật Việt Nam thừa nhận

 

HỆ THỐNG WEB TINHOLDING