Hoa Kì là quốc gia đầu tiên xác nhận việc kết hôn đồng giới trên toàn thế giới. Các cặp đồng giới kết hôn tại Mỹ được pháp luật công nhận và được hưởng mọi phúc lợi, trợ cấp như một công dân bình thường.

Hàng năm có rất nhiều người được bảo lãnh sang Mỹ theo diện vợ chồng hay diện hôn phu hôn thê, nhưng không phải lúc nào hồ sơ bảo lãnh cũng trở nên dễ dàng, tất cả các đương đơn đều được cấp visa. Chính vì thế hôm nay mình xin chia sẻ tới các bạn những trường hợp không được bảo lãnh định cư Mỹ theo diện vợ chồng để mọi người có thể chuẩn bị hồ sơ và tinh thần cho thật tốt.

Muốn bảo lãnh vợ hoặc chồng từ Việt Nam sang Mỹ định cư, công dân Mỹ hay thường trú nhân tại Mỹ cần thực hiện đúng từng bước theo trình tự của Sở Di Trú đã quy định. Dưới đây là bài viết chia sẻ về quy trình hồ sơ bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ gồm những bước sau.